05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مخاطرات آرسنیک در آب و روشهای حذف این عنصر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آرسنیک، مخاطرات، روش های حذف، نانوذرات پراکسید کلسیم
سال 1395
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

آرسنیک سومین عنصر از گروه پنجم جدول تناوبی واز خطرناتکرین و سمتیرین آلیندههای منابع آب میباشد. با توجه به تحقیقات و گزارشهای انجام شده،غلظتهای بیش از حد مجاز آرسنیک در برخی مناطق مصرف آب با غظلتهای بیش از حد مجاز این عنصر، در دراز مدت سبب بروز بیماریهای مختلف از جمله انواعی از سرطانها می گردد. با توجه به این مسائل، یافتن روشی مناسب و مقرون به صرفه جهت کاهش غلظت این عنصر در منابع آب ضروری است. در این تحقیق روشهای مختلف حذف آرسنیک از آب بررسی شده است که روش حذف آرسنیک با استفاده از نانو ذرات پراکسید کلسیم به دلیل برخورداری از مزایای مختلف از جمله قدرت و کارایی بالا، سریع بودن، صرفه اقتصادی و غیره مناستبرین روش می باشد.