05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه فرآیندهای شیمیایی در بین روش های مرسوم حذف نیتروژن از آب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی،آب آشامیدنی،نیتروژن، تبادل یونی، اسمز معکوس
سال 1395
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

نیتروژن به عنوانیکی از شاخصهای مهم آلودگی منابع آبی مطرح است.ترکیبات مختلف نیتروژن شامل آمونیاک، نیتریت و نیترات را می توان اغلب در آب آشامیدنی مشاهده نمود. وجود این آلاینده خطرناک در آب آشامیدنی عوارض جبران ناپذیری به خصوص برای کودکان و زنان باردار در پی خواهد داشت. با توجه به اهمیت حفظ منابع آبی از آلودگی،روشهای کاهش وحذف نیتروژن از آب ضروری است. تاکنون روشهای گوناگونی برای کاهش و حذف یون نیترات از منابع آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفته است که متداول ترین این روشها عبارتند از: تبادل یونی، اسمز معکوس، رقیق سازی، نیترات زدایی بیولوژیکی و الکترودیالیز. دراین پژوهش به عملکرد هر یک از این روشها در قالب معایب و محاسن پرداخته شده و درنهایت دو روش تبادل یونی و اسمز معکوس به عنوان بهترین و پرکابردترین این روشها باهم مقایسه می شوند