05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از خاکستر و کربن هستة خرما به عنوان جاذب در حذف کروم از محلول های آبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، حذف فلزات سنگین، خاکستر، کربن، هسته خرما، پساب های صنعتی
سال 1383
مجله نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

از آنجا که مواد زائد بیولوژیکی ، ارزان قیمت بوده و در طبیعت فراوان یافت می شود، جذب یون های محلول فلزات سنگین توسط این موتاد می تواند روشی مناسب و ارزان جهت حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی باشد. بر همین اساس در این تحقیق، خاکستر و کربن تهیه شده از هسته خرما به عنوان جاذب یون های محلول کروم مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. طی ازمایشان انجام شده اثرات pH محلول، غلظت اولیه کروم در محلول و غلظت جاذب در محلول بر میزان جذب کروم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جذب ون های محلول کروم به میزان قابل توجهی به pH نهایی محلول و غلظت اولیه کروم بستگی دارد. در شرایط بهینه که غلظت اولیه کروم برابر 10 میلی گرم بر لیتر است و pH اولیه محلول بر روی 2 تنظیم شده باشد، راندمان جذب کروم با استفاده از 2.5 گرم بر لیتر کربن هسته خرما در حدود 77% بدست آمد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید که جذب یون محلول کروم توسط کربن های تهیه شده، از مدل فرندلیچ تبعیت می کند.