05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف یونهای محلول کروم شش ظرفیتی با استفاده از خاکستر و کربن چوب صنوبر به عنوان جاذب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، کروم، چوب صنوبر، پساب های صنعتی
سال 1383
مجله مهندسی مکانیک مدرس
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

از آنجا که مواد زائد بیولوژیکی ، ارزان قیمت بوده و در طبیعت فراوان یافت می شود، جذب یون های محلول فلزات سنگین توسط این مواد می تواند روشی مناسب و ارزان جهت حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی باشد. بر همین اساس در این تحقیق، خاکستر و کربن تهیه شده از چوب صنوبر به عنوان جاذب یون های محلول کروم مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. در طی ازمایشهای انجام شده اثرات pH محلول، غلظت اولیه کروم در محلول و غلظت جاذب در محلول بر میزان جذب کروم بررسی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جذب ون های محلول کروم تا حد زیادی به pH نهایی محلول و غلظت اولیه کروم بستگی دارد. در شرایط بهینه - که غلظت اولیه کروم برابر 10 میلی گرم بر لیتر است و pH اولیه محلول بر روی 2 تنظیم شده باشد - راندمان جذب کروم با استفاده از 2.5 گرم بر لیتر کربن هسته خرما در حدود 37% بدست آمد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید که جذب یون محلول کروم توسط کربن های تهیه شده، به خوبی از مدل لانگمایر تبعیت می کند.