03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اعمال پوشش نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- آلومینا- نقره اعمال شده بر روی سطح آلیاژ منیزیمی AZ31 با روش رسوب دهی الکتروشیمیایی و بررسی خواص نانو مکانیکی و ضد باکتری آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش هیدروکسی آپاتیت- آلومینا- نقره، رسوب دهی الکتروشیمیایی، خواص نانو مکانیکی، خاصیت ضد باکتری.
سال 1400
مجله سرامیک ایران
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

پوششهای نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت- آلومینا– نقره بدلیل دارا بودن خواصی همانند سختی و مدول الاستیک خوب، مقاومت به خوردگی و خاصیت ضد باکتری و زیست سازگاری قابل قبول دارای کاربرد وسیعی در مهندسی پزشکی می­باشند. در این تحقیق پوشش های نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت- آلومینا-نقره به کمک فرآیند رسوب الکتروشیمیایی بر روی سطح آلیاژ منیزیمAZ31 اعمال شد، سپس خواص فازی و ساختاری، ریخت شناسی، نوع پیوندها، نوع و درصد عناصر موجود در پوشش به ترتیب با آنالیزهای GIXRD، FTIR، FESEM و EDAX مورد بررسی قرار گرفته، همچنین خواص نانو مکانیکی پوشش بوسیله روش های نانو دندانه گذاری در بارهای مختلف 50 و 500 میکرو نیوتن ارزیابی شده است. نتایج بیانگر تشکیل پوشش نانو ساختار همگن و یکنواخت هیدروکسی آپاتیت-آلومینا– نقره با ضخامت تقریبا 6/0 میکرومتر است، که منجر به کاهش سختی سطح نمونه از 0.72 گیگا پاسکال به 11/0 گیگا پاسکال در بار اعمالی 50 میکرو نیوتن و 34/1 گیگاپاسکال به 22/0 گیگا پاسکال در بار اعمالی 500 میکرونیوتن گردیده، دلیل این کاهش سختی ناشی از ماهیت متخلخل و ورقه­ای شکل فاز هیدروکسی آپاتیت در پوشش است، که با افزایش نیروی نانو دندانه گذاری، عمق نفوذ افزایش و مقاومت پوشش نیز در برابر نفوذ فرورونده افزایش یافته که در نهایت منجر به تغییر مدول الاستیک نمونه از 52 گیگاپاسکال به 5/3 گیگا پاسکال در بار اعمالی 50 میکرونیوتن و از 6/44 گیگا پاسکال به 10گیگا پاسکال در بار اعمالی 500 میکرو نیوتن گردیده است. نتایج نشان می دهند، اثر مهاری بر رشد باکتری E.Coli پوشش نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- آلومینا- نقره به دلیل خاصیت ضد باکتری در اثرحضور عنصر نقره در پوشش کامپوزیتی در مقایسه با زیر لایه آلیاژ منیزیم AZ31 به عنوان کنترل است.