03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امپدانس الکتروشیمیایی پوشش نانو ساختار Ti/TiN اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 7075 با روش کندو پاش مغناطیسی خلاء بالا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آلومینیوم 7075، پوشش نانو ساختار، تیتانیوم/ نیترید تیتانیوم، منحنی نایکوئیست، منحنی بد- فاز، کند و پاش مغناطیسی خلاءبالا.
سال 1395
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

در این تحقیق رفتار خوردگی پوشش چند لایه تیتانیوم/ نیترید تیتانیوم اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 7075 به روش EIS مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پوشش تیتانیوم/ نیترید تیتانیوم با استفاده از فرایند کند و پاش مغناطیسی خلاء بالا بر روی سطح نمونه­ها اعمال شده، سپس فاز، ساختار و مورفولوژی پوشش به ترتیب با استفاده از روشهایGIXRD، FESEMو AFM مورد بررسی قرار گرفته، همچنین رفتار خوردگی پوشش در بازه های زمانی مشخصه مانند1، 12، 24، 48، 60 و 72ساعت باغوطه­وری در محلول 5/3 درصد NaCl بوسیله منحنی های نایکوئیست و بد- فاز، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نهایی این تحقیق بیانگر این است که با اعمال پوشش های چندلایه ی نانوساختار و منقطع کردن ساختار ستونی نیتریدتیتانیوم توسط میان لایه تیتانیوم فلزی، امپدانس و مقاومت به خوردگی نمونه­ی پوشش داده شده حدوداً 43 برابر بیشتر از آلومینیوم 7075 بدون پوشش است و در واقع هدف اصلی این پژوهش که بالا بردن مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم 7075 بوده است را صورت پذیر و مثبت نشان می دهد.