03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه پوشش شش لایه ضد بازتاب ساندویچی تیتانیا- سیلیکا به روش سل- ژل
نوع پژوهش نوآوری
کلیدواژه‌ها
پوشش، لایه ضد بازتاب ساندویچی، تیتانیا- سیلیکا، سل- ژل
سال 1395
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

1- در این اختراع پوشش ضدبازتاب شش لایه ساندویچی تیتانیا-سیلیکا-تیتانیا-سیلیکا-تیتانیا-سیلیکا به روش سل-ژل بر سطح شیشه طی سه مرحله تولید شد. 2- در مرحله اول چهار نوع سل تیتانیا و سیلیکا تولید شد. دو سل تیتانیا با و بدون افزودنی تریتون و دو سل سیلیکا با و بدون افزودنی تریتون تولید شد. 3- در مرحله دوم پوشش دهی لایه ها بر سطح شیشه به روش غوطه وری انجام شد. ساختار پوشش به صورتتیتانیا(بدونتریتون)- سیلیکا (باتریتون)-تیتانیا(با تریتون)-سیلیکا (با تریتون)-تیتانیا(باتریتون)-سیلیکا (بدون تریتون) پوشش دهی شد.