03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص نانو مکانیکی آلیاژ NiTi کربن دهی شده بوسیله فرایند کاشت یونی پلاسمایی (PIII)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کاشت یونی پلاسمایی کربن ، NiTi، نانودندانه گذاری، نانو خراش.
سال 1396
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

آلیاژ NiTi به دلیل در بر داشتن خواصی همانند انعطاف پذیری فوق العاده با کرنش بزرگ قابل بازگشت، اثر حافظه داری، ویژگی های میرایی بالا، مقاومت خوردگی و زیست سازگاری خوب، دارای کاربرد وسیعی در ساخت قطعات پزشکی و بایو مواد است. در این تحقیق سطح آلیاژ NiTi تحت عملیات بهبود سطحی از طریق کربن دهی بوسیله فرایند کاشت یونی پلاسمایی (CPIII) قرار گرفته، سپس خواص فازی و رفتار نانومکانیکی پوشش به ترتیب بوسیله آنالیز GIXRD و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و روشهای نانودندانه گذاری و نانو خراش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر سطح کاملا همگن، یکنواخت و عاری از نواقص سطحی با عمق کاشت یونی کربن در حدود 50 نانومتر همراه با کاهش میانگین زبری سطحی از34.023 و 25.180 نانومتر است. بطورکلی فرایند کاشت یونی منجر به افزایش سختی و مدول الاستیک به ترتیب 80.7 و 21.8 درصد و کاهش ضریب اصطکاک متوسط از0.21 به 0.16 گردیده است.