03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود رفتار خوردگی آلومینیوم 7075 بوسیله اعمال پوشش چند لایه تیتانیوم/ نیترید تیتانیوم با استفاده از فرایند کند و پاشش خلاء بالا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آلومینیوم 7075، پوشش های چند لایه تیتانیوم/ نیترید تیتانیوم، کند و پاشش مگنترونی خلاء بالا، امپدانس الکتروشیمیایی.
سال 1396
مجله علوم و مهندسی خوردگی
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

آلیاژ های آلومینیوم7075به دلیل دارا بودناستحکام بالا، چکش خواری، چقرمگی و مقاومت خستگی خوب به طور گسترده در صنایع استفاده می شوند. پوشش های چند لایه ی نیتریدی ایجاد شده توسط رسوب فیزیکی بخار (PVD) روند خوبیدر بهبود مقاومت به خوردگی نشان داده اند. در این مقاله پوشش های چندلایه ی تیتانیوم/ نیترید تیتانیوم با تعداد 6 لایه توسط کند و پاشش مگنترونی خلا بالا بر روی زیر لایه ی آلومینیوم 7075 انباشته شدند. با استفاده از روشهایGIXRD، FESEM و AFM به ترتیب رفتار فازی، ساختاری و مورفولوژیپوشش ارزیابی شد، همچنین رفتار خوردگی پوشش با استفاده از امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 5/3 درصد نمک طعام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر همگنی، یکنواختی و ساختار ستونی پوشش نیترید تیتانیوم، همراه با افزایش تقریبا 20 برابری مقاومت انتفال بار نسبت به آلومینیوم بدون پوشش و عدم ایجاد حفره در زیر لایه نمونه پوشش داده شدهپس از 72 ساعت غوطه وری است.