03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی رفتار خوردگی پوشش هیبریدی نانوساختار اعمال شده با فرایند سل- ژل بر روی سطح آلومینیوم 2024
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش نانو ساختار، اکسید تیتانیوم، ممانعت کننده، سل- ژل، آلومینیوم 2024 ، رفتار خوردگی.
سال 1392
مجله علوم و مهندسی خوردگی
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

پوشش نانو ساختار اکسید تیتانیوم به دلیل دارا بودن خواص اپتیکی، مقاومت به اکسایش، خوردگی و سایش امروزه به میزان سل- ،PVD ،CVD زیادی مورد توجه قرار گرفته است. روشهای مختلفی برای اعمال نانو پوششها وجود دارد همانند فرایند ژل و.... در این میان روش سل- ژل به دلیل در بر داشتن مزایایی نظیر سهولت کارایی، همگنی و یکنواختی بالای ترکیب شیمیایی از جایگاه ویژه ای در صنعت پوشش دهی بر خوردار است. بنابراین در این مقاله پوشش میانی، چسبنده و متخلخل نانو ساختار اکسید تیتانیوم به عنوان مخازن نگهدارنده ممانعت کننده سریمی بوسیله روش سل – ژل تحت فرایند غوطه وری بر روی آلومینیوم 2024 اعمال شده و در ادامه یک لایه کاملا همگن، یکنواخت و فشرده اکسید تیتانیوم بر روی لایه میانی ارزیابی گردیده و AFM و FESEM ،XRD اعمال شده است. سپس خواص ساختاری، مورفولوژی و ترکیب پوشش بوسیله 3,5% بوسیله روشهای الکتروشیمیایی همانند پلاریزاسیون تافلی و امپدانس NaCl خواص خوردگی پوشش نیز در محلول ارزیابی شده است. نتایج نشان دهنده همگنی، یکنواختی و عاری از ترک بودن پوشش و کاهش شدت جریان خوردگی (KOhmcm آلومینیوم 2024 از 36 به 2449 2) به میزان تقریبا 68 برابر است،که این رفتار می تواند به دلیل تولید هیدروکسید سریم حاصل از انجام مکانیزم خود ترمیم کنندگی و خروج ممانعت کنندههای سریمی از نانو مخازن جهت جلوگیری از ایجاد ترک و رشد آنها باشد.