03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر غلظت ممانعت کننده بنزو تریازول بر روی رفتار خوردگی و خواص نانومکانیکی پوشش نانو ساختار هیبریدی پایه آلومینا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش خود ترمیم کننده، آلومینا، سل- ژل، بنزوتریازول، رفتار خوردگی، خواص نانومکانیکی.
سال 1392
مجله علوم و مهندسی خوردگی
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

در این تحقیق پوشش خود ترمیم کننده پایه آلومینایی حاوی درصدهای مختلف عامل خود ترمیم کننده بنزوتریازول همانند 8/ 1 درصد، 6/ 3 درصد و 4/ 5 درصد بوسیله فرایند سل ژل و روش غوط هوری بر روی زیر لایه آلومینیوم 2024 اعمال شده، سپس خواص فازی، ساختاری و مورفولوژی، رفتار خوردگی پوشش در محلول 5/ 3 درصد NaCl و خواص نانو مکانیکی پوشش، به ترتیب بوسیله ،GIXRD، FESEM رو شهای الکتروشیمیایی همانند پلاریزاسیون تافلی مطابق استاندارد ASTM G59 و امپدانس الکتروشیمیایی و همچنین آزمایشهای نانو دندانه گذاری و نانو خراش ارزیابی شده است. نتایج نشان دهنده همگنی، یکنواختی پوشش و بهبود مقاومت به خوردگی آلومینیوم بوسیله خروج ممانعت کنند ههای بنزو تریازول از نانو مخاز نها و سپس جلوگیری از ایجاد و رشد ترک و همچنین ایجاد ترکیبی با سختی و انعطاف پذیری مناسب، در غلظت بهینه 6/ 3 درصد بنزوتریازول است.