03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص مکانیکی پوشش نانوساختار نیترید تانتالیوم اعمال شده با روش کند و پاش مغناطیسی بر روی سطح آلیاژNiTi
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوشش نانو ساختار نیترید تانتالیوم، آلیاژ NiTi، کند و پاش معناطیسی، خواص مکانیکی.
سال 1398
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

امروزه پوشش های نانوساختار نیترید تانتالیوم به دلیل دارا بودن خواصی همانند سختی، مقاومت به سایش بالا دارای کاربرد بسیار زیادی در مهندسی پزشکی دارد. دراین مقاله پوشش نانوساختار نیترید تانتالیوم با کمک فرایند کند و پاش مغناطیسی بر روی سطح آلیاژ NiTi اعمال گردیده، سپس نوع پیوندها و مورفولوژی پوشش به ترتیب با استفاده ازXPS، AFM مورد بررسی قرارگرفته است، همچنین خواص نانو مکانیکی پوشش بوسیله روش های نانودندانه گذاری و نانو خراش ارزیابی شده است. نتایج بیانگر تشکیل پوشش همگن، یکنواخت و عاری از ترک پوشش نانو ساختار نیترید تانتالیوم با سختی و مدول الاستیک به ترتیب به میزان12/6 و 4/87گیگاپاسکال گردیده است.