05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی سازه ، بوعلی سینا ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی عملکرد و عمر بتن تحت اثر بار و سیکل های یخ زدن-آب شدن
  • فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی زلزله ، صنعنی امیرکبیر ، ایران (1375 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه: رفتار خطوط لوله مدفون در خاکهای روانگرا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
علیرضا آذریون، علیرضا باقریه (1400) كنترل لرزه اي فعال با درنظرگيري رفتار غيرخطي سازه و خاك، با استفاده از تئوري فازي مهندسی عمران مدرس: 21; 125-138
4
Alireza Azarioon (2017) Novel Internal-Deterioration Model of Concrete Exposed to Freeze-Thaw Cycles JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING: Volume 29, Issue 9; Published online
5
6
Alireza Azarioon (2016) Experimental study and modeling of fiber volume effects on frost resistance of fiber reinforced concrete International Journal of Civil Engineering: Volume 16, Issue 3; pp 263–272
7
علیرضا آذریون، غلام رضا قهرمانی (1391) بررسي شاخص كاهش پخش كلرايد در بتن از روشهاي تجربي و تحليلي مهندسی دریا: 7; 59-69
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا آذریون (1397) امكان سنجي توليد آزمايشگاهي پانل سبك سيماني نوين و مقايسه عملكرد آن با سيستم هاي سنتي در المان هاي غيرسازه اي سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران، همدان
2
علیرضا آذریون (1397) توجيه فني و اقتصادي توليد بتن بازيافتي از پسماند ساختماني در همدان سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران، همدان
3
علیرضا آذریون (1397) مدل جديد ارزيابي دوام بتن تحت اثر سيكل هاي يخ زدن-آب شدن اولین کنفرانس ملی دوام بتن، ایران، تهران
4
علیرضا آذریون (1393) بررسي چگونگي توزيع الياف فولادي در بتن اليافي خودتراكم بوسيله آزمايش مقاومت الكتريكي هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، ایران، بابل
5
علیرضا آذریون (1391) عملكرد مصالح كامپوزيت مسلح شده باZ پين ها همایش منطقه ای مهندسی عمران، ایران، ملایر
6
علیرضا آذریون، غلام رضا قهرمانی (1390) تاثير وجوه مختلف نمونه هاي مكعبي بتني عمل آوري شده با آب بر مقاومت ويژه الكتريكي سومین کنفرانس ملی بتن، ایران، تهران
7
غلام رضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تاثير سيمان بر مقاومت ويژه الكتريكي بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران، رشت
8
غلام رضا قهرمانی، علیرضا آذریون (1390) تكنيكهاي مختلف اندازه گيري كارگاهي مقاومت ويژه الكتريكي بتن اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران، رشت
9
علیرضا آذریون، غلام رضا قهرمانی (1390) كاربرد روش سرعت پالس التراسونيك در ارزيابي سازه هاي بتن مسلح اولین کنفرانس یبن المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، ایران، رشت
10
علیرضا آذریون (1390) تعيين ضريب رفتار و پريود طبيعي در برجهاي خنك كننده ساخته شده از سازه فضاكار ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، سمنان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
علیرضا آذریون، غلام رضا قهرمانی (1391) تاثير وجوه مختلف نمونه هاي مكعبي بتني بر مقاومت الكتريكي آنها دانشگاه ملایر

سوابق اجرایی

  • مدیز گروه عمران (1398 - ادامه دارد)
  • مدیز گروه عمران (1387 - 1388)
  • مدیز گروه عمران (1381 - 1383)
بیشتر