01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
برند: هویت کسب و کار
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
معرفی برند،ابعادبرند،شخصیت برند،تصویر برند،جایگاه برند،چرخه عمر برند،ارزش برند
سال 1391
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

از گذشته های دور تا به امروز همواره بشر در پی راه هایی برای متمایز کردن خود از دیگران بوده است وپیوسته به دنبال نمادها و نشانه هایی بوده که به نحوی بیانگر جایگاه حال یا آرمانی او باشند وتصویری منحصر به فرد از او در اذهان ایجاد کنند. نام و نشان ها را می توان در آثار به جا مانده از تمدن های بزرگ مشاهده کرد.هزاران سال است که نام و نشان های تجاری وجود دارند،اما در قرن حاضر تاثیر گذارتر از هر زمان دیگری شده اندوبا مزایایی فراوانی مانند: ایجاد جریان درآمد مستمر، محافظت از موقعیت رقابتی،تسهیل فرایند تقسیم بازار، ایجاد معروفیت و... برای شرکت و کاهش هزینه های جستجو،کاهش ریسک خریدار،ایجاد جایگاه و... برای مشتری ،محیط تجارت را دگرگون کرده اند. نتیجه تمامی فعالیت های بازاریابی ایجاد یک برند قدرتمند است.برندها تنها یک نام ونشان نیستند، بلکه هویت کسب وکارهستند.برندها،ایجاد کننده ارزش برای شرکت و مشتریان هستند وبه عنوان قسمتی از زندگی و هویت افراد مطرح هستند. امروزه نام های تجاری مهمتر از محصولات و ویژگی هایی آن ها هستند و برند به چیزی بیش از یک محصول بدل شده است. امروزه برندها معرف مصرف کننده خود هستند.برندها تنها یک محصول نیستند،برندها معرف نوعی سبک زندگی هستند.