01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
معنابخشی به برند
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
برندسازی
سال 1401
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

برندسازی از طریق خدمات دهی به مشتریان معنا گرا.اثر مملو از معنا،مثال های کاربردی و نمونه های واقعی از دنیای برند