01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
دیدگاه های دیویدآکر در برند سازی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
برند
سال 1394
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

یکی از اهداف کتاب پیش رو ارائه چکیده ای از ده ها مفهوم و راهکار مفید در برندسازی است که در «20» اصل اساسی برندسازی خلاصه شده اند. این اصول خواننده را به درک وسیع تری از برندها، استراتژی برند، سبد برند ، و دانسته های لازم درباره برندسازی برای همه استراتژیست های برند و بازاریابی رهنمون می سازد. مجموعه این اصول برندسازی برای کسانی مفید است که می خواهند بار دیگر اصول برندسازی را مرور کنند یا کسانی که پیشینه ای در زمینه برندسازی ندارند و تمایل دارند به سرعت در این زمینه پیشرفت کنند. هدف دوم ارائه نقشه راهی برای ایجاد، بهبود، و استفاده از برندهای قدرتمند است. برای ایجاد برندهای قدرتمند چه گام هایی را باید پیمود؟ در این مسیر چه گزینه هایی وجود دارند؟ طراح استراتژی چگونه می تواند سطح برند یا مجموعه ای از برندها را ارتقا دهد تا با جلوگیری از پسرفت استراتژی، برند را به منشا قدرت تبدیل کند؟ فارغ از نوع کسب و کار، درک چگونگی ایجاد چشم انداز برند (که گاه هویت برند نیز نامیده می شود)، چگونگی پیاده سازی این چشم انداز، حفظ قدرت برند در برابر رقبای مهاجم و بازارهای پویا، بهره گیری از قدرت ناشی از برند، و مدیریت اثربخش سبد برندها، برای رسیدن به هم افزایی و قدرت نفوذ اهمیت بسیار زیادی دارد. برندسازی موضوعی پیچیده و خاص است. هر محیطی شرایط خاص خود را دارد. در مجموع 20 اصل گفته شده در این کتاب در هر شرایطی قابل استفاده نیستند، اما با استفاده از این 20 اصل می توان فهرستی جهت بررسی راهبردها، دیدگاه ها، ابزارها، و مفاهیمی فراهم کرد که نه تنها بیانگر دانسته های لازم می باشند، بلکه گزینه های مختلف عملی را نیز در خود دارند. این اصول در ایجاد، بهبود و حفظ برندهای قدرتمند و بادوام و مجموعه ای منسجم از برندها برای حمایت از پیشبرد راهبردهای کسب و کار مفید واقع می شوند.