01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بازاریابی حسی و حمایتی با رفتار خرید لذت جویانه
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1398
پژوهشگران حسین حاجی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

.