01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانک های دولتی بر اشتغال زایی بنگاه های کوچک و متوسط در استان همدان طی دوره 1395 تا1398
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران حسین حاجی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

.