01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش پلتفرم های استریم های آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر خرید های بدون برنامه مصرف کنندگان با توجه به ویژگی های منبع ارتباط و محصول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خرید های بدون برنامه، استریم آنلاین، ویژگی های منبع اطلاعات، ویژگی های محصول
سال 1402
مجله فصلنامه تخصصی «رشد فناوری»
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

رشد و پیشرفت روزافزون فناوری های نوین مبتنی بر ارتباط اینترنتی سبب ایجاد و شکل گیری نوعی کانال ارتباطی بازاریابی به شدت تعاملی در بستر رسانه های اجتماعی گردیده است. استریم آنلاین مبتنی بر رسانه های اجتماعی، پلتفرمی جدید، کارا و جذاب بوده که در سال های اخیر شاهد افزایش میزان استفاده از آن به منظور تبلیغات بوده ایم که این موضوع خود نشانگر ایجاد فرصت هایی بیشمار برای رشد کسب و کارها در بستر این کانالها می باشد.رشد بی سابقه تعداد استریم های آنلاین و بینندگان آن و پدیده ساده سازی فرایند خرید از طریق ایجاد دسترسی فوری سبب گردیده تا رفتار های خرید بدون برنامه مصرف کنندگان نیز تحت تاثیر قرار گرفته شوند. این پژوهش با استفاده از مدل محرک، ارگانیسم و پاسخ ، در پی بررسی عوامل موثر بر خریدهای بدون برنامه افراد در پلتفرم های استریم آنلاین با تمرکز بر ویژگی های استریم کننده و خود محصول می باشد. این پژوهش ،کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه آنلاین به جمع آوری اطلاعات ازمخاطبان استریم های آنلاین پرداخته است. نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختار نشان داد که جذابیت و تخصص استریم کننده (ویژگی های مرتبط با منبع) با تاثیر بر لذت ادراک شده و مواردی مانند سودمندی ادراک شده محصول، راحتی خرید و قیمت محصول (ویژگی های مرتبط با محصول) با تاثیر بر سودمندی ادراک شده، بر قصد خرید بدون برنامه افرد در محیط های استریم آنلاین تاثیر گذار می باشند.