01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش هوش مصنوعی در خریدهای آنلاین توسط مشتری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پذیرش مصرف کننده، هوش مصنوعی، خرید آنلاین، فروشگاه های اینترنتی مبتنی بر هوش مصنوعی، مدل پذیرش فناوری
سال 1402
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

در توسعه سریع فناوری به طرز چشمگیری شیوه خرید مصرف کنندگان را تغییر داده است. یافته ها حاکی از آن است که امروزه خریدهای سنتی جای خود را به خریدهای آنلاین داده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از فروشگاه های اینترنتی، فناوری های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی را در فروشگاه های خود ادغام می کنند تا رضایت و وفاداری مشتریان را بهبود بخشند. استفاده از هوش مصنوعی باعث گسترش روش های بازاریابی جدید برای دستیابی موثر به مصرف کنندگان هدف و پاسخ به تقاضای آنان می باشد. خرده فروشان آنلاین به بینش عمیقی از اینکه مصرف کنندگان چگونه استفاده از هوش مصنوعی در فروشگاه آنلاین را می پذیرند و به آن اعتماد دارند نیاز دارند. این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش هوش مصنوعی در خریدهای آنلاین توسط مشتری» با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) به عنوان پیش زمینه نظری، به شناسایی عواملی می پردازد که می توانند موجب پذیرش هوش مصنوعی در خریدهای آنلاین توسط مشتری گردند. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و پس از انجام تحقیقات کتابخانه ای در یک پژوهش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS استفاده شد. این یافته ها مفاهیم ارزشمندی را در اختیار صاحبان فروشگاه های اینترنتی قرار می دهد. در این پژوهش نتیجه گیری شد که عوامل کلیدی مؤثر بر قصد رفتاری مصرف کننده برای استفاده از فروشگاه های اینترنتی و برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی عبارتند از اعتماد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده و نگرش .