01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقیاس های سنجش برند(اندازه گیری اثربخشی برند در طول سفر مشتری)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
برندسازی - بازاریابی
سال 1403
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

این کتاب ابزارهای کلیدی تجزیه و تحلیل برند را که اثربخشی و آگاهی از برند را در طول سفر مشتری می سنجند، گردآوری و تشریح می نماید. معیارهای سنجش برند، به جای در نظر گرفتن چگونگی ساخت و مدیریت یک برند، روش هایی را به مخاطبان نشان می دهند که با استفاده از آنها می توانند موقعیت فعلی برند در بازار را ارزیابی و استراتژی های موثری برای آینده طراحی کنند. هر فصلِ این کتاب از ساختار منطقی و قابل دسترسی مشابهی پیروی می کند، هر یک از معیارهای سنجش را تعریف و نحوه کاربرد آنها را بیان می کند، محاسبات را ارائه می دهد، نحوه تفسیر داده ها را نشان می دهد، مطالعات موردی و مثال هایی را بیان می نماید و توصیه ها و سؤالاتی را برای بحث بیشتر ارائه می دهد. معیارهای پوشش داده شده در کتاب، با سفر مشتری مطابقت دارد. این معیارها از طریق اندازه گیری آگاهی از برند، توجه و خرید، به سمت وفاداری مشتری و هواداری برند، و در نهایت تجزیه و تحلیل کلی قدرت برند حرکت می کنند. این کتاب نه تنها فرمول هایی برای سنجش یک معیار ارائه داده و نحوه تفسیر آنها را شرح می دهد، بلکه همچنین نشان می دهد که هر معیار واقعاً چه چیزی را اندازه گیری می کند، چگونه بر ارزش ویژه برند تأثیر می گذارد و چگونه با معیارهای دیگرمرتبط است. به این ترتیب، خواندن آن باید برای دانشجویان رشته های مدیریت استراتژیک برند، برنامه ریزی بازاریابی و استراتژی، بازاریابی و معیارهای برندسازی توصیه شود.