30 فروردین 1403

جواد فولادی اسکوئی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر 4 جاده اراک دانشگاه ملایر دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فوتونیک
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فوتونیک ، دانشگاه تبریز-دانشگاه فناوری نانیانگ ، ایران-سنگاپور (1393 - 1398)
  عنوان رساله: بررسی خواص نوری نانوساختارهای دی کلکوجناید فلزات واسطه دوبعدی
 • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: مدل اندرکنش بوزونی با تقارن دینامیکی جزئی
 • لیسانس فیزیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه جفت نقص شفاف در بلور های فوتونی یک بعدی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فوتونیک و الکترونیک مواد کوانتومی
 • سنتز و مشخصه یابی نانوساختارهای کوانتومی
 • ادوات و سامانه های اپتیکی، فوتونیکی و الکترونیکی
 • اپتیک غیرخطی مواد دو بعدی
 • ادوات نانو و نانو ساختار ها
بیشتر

دروس