30 فروردین 1403

محمد دشتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم سیاسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی ، دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، ایران (1391 - 1397)
    عنوان رساله: آسیب شناسی تحول نظام معنایی اندیشه سیاسی در ایران معاصر پس از مواجهه با مدرنیته
  • فوق لیسانس علوم سیاسی ، دانشگاه رازی ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان پایان‌نامه: مقایسه تطبیقی جایگاه عدالت در نظریه توسعه از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
  • لیسانس ریاضی محض ، بوعلی سینا ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده