01 خرداد 1403
مهدي هدايتي

مهدی هدایتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر دانشگاه ملایر دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / دامپزشکی، بهداشت و بیماریهای طیور
تلفن: 0
دانشکده: دانشکده کشاورزی

معرفی

مقاطع تحصیلی اینجانب شامل:
دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (1381-1387) و دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های پرندگان دانشگاه تهران (1387-1391)
کسب عناوین: نفر دوم ورودی در دکترای عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و نفر اول ورودی در دکترای تخصصی دانشگاه تهران.
نفر دوم آزمون بورد تخصصی بیماریهای پرندگان
بعنوان پژوهشگر برتر: در گروه علوم دامی در سالهای 1398 و 1402 و در دانشکده کشاورزی در سال 1396.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های طیور ، تهران ، ایران (1387 - 1391)
 • دکترای حرفه‌ای دامپزشکی ، فردوسی مشهد ، ایران (1381 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • دام- طیور -گیاهان دارویی -پروبیوتیک -تشخیص های مولکولی
 • کلینیسین طیور- فارماکولوژی- سالمونلا- رئوویروس- پرندگان زینتی- مرغ گوشتی- ایمنی شناسی-
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
saeed khalaji, mahdi hedayati, Hossein Rajaei-Sharifabadi (2023) Use of condensed fermented corn extractives (liquid steep liquor) as a potential alternative for organic acids and probiotics in broiler ration Italian Journal of Animal Science: 22; 418-429
2
mahdi hedayati, Mojtaba Yari, Mehdi Ghabooli (2023) Influence of a Piriformospora indica plant-specific fungus and clove essence on broiler health and performance parameters during oxidative stress SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 52; 860 - 866
3
4
5
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi (2021) Lactobacilli spp. and Zataria multiflora essence as antibiotic substituent on broiler health and performance parameters Italian Journal of Animal Science: 21; 1-7
6
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi (2021) Oxidative stress and effects of dill (Anethum graveolens dhi) powder on the performance and health status of broilers SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 51; 700-716
7
8
میلاد منافی، مهدی هدایتی، روح الله کریمی (1399) امكان سنجي جايگزيني يك پاداكسنده تجاري (BHT) با انگور ياقوتي (V. venifera) در جوجه هاي گوشتي علوم دامی: 33(129); 183-198
9
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji (2021) Comparison Effect of Adding Green Tea and Vitamin E, In Performance and Blood Parameters in Broiler under Dexamthason Stress Journal of Critical Reviews: 8; 914-927
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Milad Manafi, mahdi hedayati (2018) Probiotic Bacillus species and Saccharomyces boulardii improve performance, gut histology and immunity in broiler chickens SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 48(2); 379-389
25
26
27
28
29
30
31
mahdi hedayati (2016) Characterization of reoviruses isolated from some broiler breeder flocks in Iran Archives Of Razi Institute: 71; 227-234
32
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2016) Assessment of a natural, non-antibiotic blend on performance, blood biochemistry, intestinal microflora, and morphology of broilers challenged with Escherichia coli REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 45(12); 745-754
33
Milad Manafi, saeed khalaji, mahdi hedayati (2016) Assessment of a probiotic Containing Bacillus Subtilis on the Performance and Gut Health of Laying Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Brazilian Journal of Poultry Science: 18(4); 599-606
34
35
36
37
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1394) اثر مقايسه‏ اي سطوح مختلف پودر سير (Alium sativum) و آنتي‏بيوتيك محرك رشد باسيتراسين در تغذيه جوجه‏ هاي گوشتي فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی: 17; 83-94
38
39
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2015) Prediction of energy contents and potential nutrient supply of raisin by-products for ruminants using National Research Council feeding system and in vitro gas production method RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 6
40
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Experimental pathology of T-2 toxicosis and mycoplasma infection on performance and hepatic functions of broiler chickens POULTRY SCIENCE: 94; 10
41
42
43
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mohsen Mojtahedi (2015) Nutritive value of several raisin by-products for ruminants evaluated by chemical analysis and in situ ruminal degradability RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 198-204
44
45
46
47
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Combination Effect of Probiotic and Organic Acids on Blood Biochemistry and Immunity Parameters of Broilers International Journal Of Agriculture Innovations And Research: 3(4); 1288-1293
48
49
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Efficacy of a Growth Promoter Concentrate on Biochemical Parameters and Immune Response of Commercial Broilers Advances in Life Sciences: 4(2); 52-58
50
51
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Commercial Broilers Exposed to Aflatoxin B1: Efficacy of a Commercial Mycotoxin Binder on Internal Organ Weights, Biochemical Traits and Mortality International Journal of Agriculture and Forestry: 4; 9
52
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) The Influence of an Acidifier Feed Additive on Biochemical Parameters and Immune Response of Broilers Annual Research & Review in Biology-03: 4; 9
53
54
Milad Manafi, mahdi hedayati, Mojtaba Yari (2014) Effectiveness of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Essence on Performance and Immune Parameters of Broilers during Aflatoxicosis Advances in Life Sciences: 4(3); 166-173
55
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Aflatoxicosis in Broilers: Efficacy of a Commercial Mycotoxin Binder on Performance and Immunity Parameters International Journal of Ecosystem: 4(4); 176-183
56
Milad Manafi, mahdi hedayati, Mojtaba Yari (2014) The Efficacy of Thyme Essence on Internal Organ Weights, Biochemical Traits and Mortality of Broilers Fed Aflatoxin B1 International Journal of Agriculture and Forestry: 4(4); 286-292
57
58
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2013) EFFECT OF A GROWTH PROMOTER CONCENTRATE ON PERFORMANCE AND ORGAN WEIGHTS OF BROILER CHICKENS Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology: 15; 67-78
59
مقاله ارائه‌شده
1
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1402) اثر افزودن پودر زردچوبه ) Curcuma longa ( بر رفتارهاي تغذيه اي و عملكردي بره هاي پرواري دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
2
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1401) بررسي اثر افزودن عصاره گل ختمي به آغوز و شير برصفات عملكرد ي گوساله هاي شير خوار هلشتاي ن سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
3
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1401) بررسي اثر آغوز و شير غني شده با عصاره ميخك برصفات عملكرد ي گوساله هاي شير خوار هلشتاي ن سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
4
5
6
7
8
مهدی هدایتی، سعید خلجی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر متقابل پودر گياه بادرنجبويه با پروبيوتيك لاكتوفيد بر سلول هاي ايمني و مورفولوژي ايلئوم در جوجه هاي گوشتي تحت تنش دگزامتازون نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
9
مهدی هدایتی، میلاد منافی، سعید خلجی (1400) مقايسه پودر و كنجاله سياه دانه بر فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي خون در بلدرچين ژاپني گوشتي نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
10
سعید خلجی، مهدی هدایتی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر خيساب ذرت بعنوان يك منبع اسيد الي در جوجه هاي گوشتي نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
11
مجتبی یاری، مهدی هدایتی، مهدی قبولی (1400) اثرتغذيهي قارچ PriformosporaIndica به عنوان پري بيوتيك برمصرف خوراك و عملكرد رشد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين در قبل و بعد از شير گيري اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
12
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1400) اثر تغذيه ايي به كارگيري ضايعات كشمش در بره هاي پرواري نژاد قزل بر عملكرد، قابليت هضم و متابوليت هاي خون اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
13
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1399) بررسي تغييرات شاخصهاي آنتياكسيداني خون مرغهاي تخمگذار تغذيه شده با محرك رشد گياهي در مقايسه با آنتيبيوتيك محرك رشد پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، ایران، کرمان
14
15
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1399) بررسي تغييرات بيوشيميايي خون جوجههاي گوشتي تغذيه شده با پروبيوتيك حاوي لاكتوباسيلوس در مقايسه با آنتيبيوتيك محرك رشد پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، ایران، کرمان
16
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji (2020) Comparison effect of fenugreek (Trigonellafoenum L.) and Savory (Saturejahortensis L.) on humoralimmunity response of layer hens (Hyline W36) after forced molting 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
17
18
19
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2020) The Influence of acidifier on biochemical parameters and Immunity titers in Broilers 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
20
21
22
mahdi hedayati (2020) Aflatoxicosis in laying Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
23
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1397) بررسي امكان مصرف شكرك كشمش در مرغهاي تخمگذار )سويه هايلاين W-36 ( در سن 78 هفتگي بر قابليت هضم ايلئومي مرغان چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
24
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1397) بررسي جايگزيني دانه ذرت با شكرك كشمش در مرغهاي تخمگذار )سويه هايلاين W-36 ( بر صفات توليدي و عملكردي بعد از تولكبري چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
25
26
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1397) اثر مصرف عصارهمتانولي، عصارهآبي و تفاله انگورياقوتي ) V. venifera ( در مقايسه با آنتياكسيدان تجاري ( BHT ( بر پاسخ ايمني و شاخص كارايي توليد در جوجههايگوشتي چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
27
28
مهدی هدایتی، مجتبی یاری، مهدی قبولی (1397) اثرات مقايسه ايي عصارهي اتانولي گل ميخك و قارچ بر تيتر ايمني در جوجه هاي گوشتي تحت تنش با دگزامتازون هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
29
سعید خلجی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1397) بررسي اثر برهمكنش نوع منبع فسفر و كلسيم بر فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي روده و خون و مقدار كلسيم و فسفر استخوان در جوجه هاي گوشتي هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
30
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji (2018) Evaluation of Origanum vulgare extract to improve egg production and egg quality in laying quails 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
31
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison study of Origanum vulgare ethanolic extract with bacitracin methylene disalicylate on blood biochemical and immune response of laying quails 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
32
Milad Manafi, mahdi hedayati (2018) Performance, antioxidant status and immune response of Hyline W36 laying hens fed Organomin-Forte 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
33
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1397) بررسي مقايسه اي اثرات پودر گياه كرفس كوهس و پودر جعفري با آنتي بيوتيك محرك رشد بر سلول هاي خوني در جوحه هاي گوشتي دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
34
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1397) بررسي مقايسه ايي اثرات پودر گياه كرفس كوهي و پودر جعفري با فلاوومايسين برشاخص روده اي در جوجه هاي گوشتي دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
35
مهدی هدایتی، میلاد منافی، سعید خلجی (1397) اثر سطوح مختلف پودرشويد (Dill powder) بر جمعيت باكتريايي روده كور در جوجه هاي -گوشتي تحت تنش با دگزامتازون دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
36
37
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison effect of kelossia powder and Petroselinum powder with AGP on performance and visceral organ in broiler 6th International Veterinary Poultry Congress, Iran, Tehran
38
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1396) بررسي مقايسه اي ميوه سنجد و پودر گزنه و مخلوط هر دو بر روي تيتر ايمني مرغان تخم گذار سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
39
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1396) تاثير به كارگيري دو پريبيوتيك طبيعي در مقايسه با آنتيبيوتيك محرك رشد بر تيتر ايمني در جوجههاي گوشتي سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
40
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1396) اثرات مصرف سطوح مختلف شكرك كشمش بر عملكرد در مرغ هاي w- تخم گذار نژاد هاي لاين 36 سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
41
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1396) اثر مخلوطي از مواد معدني كيلاته بر روي تيتر ايمني در جوجه هاي گوشتي سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
42
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1396) بررسي اثر مقايسه اي پودر و كنجاله سياه دانه بر صفات احشايي در بلدرچين ژاپني گوشتي در سن 1 تا 82 روزگي اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
43
مهدی هدایتی، میلاد منافی، سعید خلجی (1396) بررسي اثرات گياهان دارويي شنبليله ، مرزه ومخلوط اي از هر دو گياهان دارويي ،بر روي فراسنجه هاي بيوشيميايي مرغ تخم گذار هاي لاين w-36 در درسنين 75 هفتگي تا 87 هفتگي اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
44
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1396) مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف پودر مريم گلي بر فراسنجههاي بيوشيميايي و ريخت شناسي روده باريك در جوجه هاي گوشتي اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
45
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1396) اثر مقايسه ايي افزودن پودر مريم گلي) Salvia officinalis ( به خوراك جوجه هاي گوشتي بر سلول هاي خوني، تيتر ايمني عليه نيوكاسل و آنفلوانزاي پرندگان اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
46
47
48
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1395) تاثير اسانس زنيان بر صفات عملكردي بلدرچينهاي تغذيه شده با سم آفلاتوكسين 1B هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
49
میلاد منافی، مهدی هدایتی (1395) تاثير اسانس زنيان بر وزن اندامهاي داخلي و چربي محوطه شكمي در بلدرچينهاي تغذيه شده با سم آفلاتوكسين ب1 هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
50
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1395) بررسي اثر به كارگيري سطوح مختلف گياه دارويي مريم گلي براوزان اندامهاي داخلي و ماندگاري درجوجه هاي گوشتي هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، کرج
51
52
53
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2016) Replacing Efficacy of Natusol ® and Antibiotic Growth Promoter on Different Parameters of Broilers XXV World’s Poultry Congress, China, Beijing
54
55
mahdi hedayati, Milad Manafi (2016) The Effect of Papper Mint Ethanolic Exteract Immunity Titre in Broilers received SRBC iVPC 2015, iran, TEHRAN
56
mahdi hedayati (2016) New strain of S1 gene of ARVs in broiler breeder of Iran iVPC 2015, iran, TEHRAN
57
58
59
مهدی هدایتی، میلاد منافی (1394) مطالعه مقايسهايي اثر پروبيوتيك تجاري با اسيديفاير تجاري بر خصوصيات مورفوميتريك روده در جوجه هاي گوشتي اولین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، لهستان، ووج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
مهدی هدایتی، سعید خلجی (1402) "بررسي اثر داروي ضد كوكسيديوزي هربو ميكس آر در جوجه هاي گوشتي درگير شده با انگل" شرکت طبیعت زیست فناور پارس
3
4
5
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1396) تاثير تغذيه ايي تركيب طبيعي محرك رشد بر خصوصيات توليدي بلدرچين ژاپني تخم گذار دانشگاه ملایر
6
7
8
9
میلاد منافی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1393) ارزيابي تاثير آفلاتوكسين B1 و عصاره گياهي آويشن شيرازي در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي دانشگاه ملایر
10
مهدی هدایتی، میلاد منافی، مجتبی یاری (1393) بررسي اثر جاذب مايكوتوكسين در جيره هاي غذائي جوجه هاي گوشتي آلوده به آفلاتوكسين B1 دانشگاه ملایر
11
مهدی هدایتی، میلاد منافی، مجتبی یاری (1392) اثر تغذيه اي اسيديفاير كننده بر پارامتر هاي عملكردي و بيوشيميايي جوجه هاي گوشتي دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

دانشجویان

 • حجت نجفي
  نام و نام خانوادگی: حجت نجفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی
  پایان نامه:
 • اميد شاكرمي
  نام و نام خانوادگی: امید شاکرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی
  پایان نامه:
 • محمد رادفر
  نام و نام خانوادگی: محمد رادفر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی
  پایان نامه:
 • محمد مالمير
  نام و نام خانوادگی: محمد مالمیر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی
  پایان نامه:
 • سجاد رشيدي فر
  نام و نام خانوادگی: سجاد رشیدی فر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی
  پایان نامه:
 • ابوالفضل مافي
  نام و نام خانوادگی: ابوالفضل مافی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی ارشد تغذیه طیور
  پایان نامه:
 • محمد بنيادي
  نام و نام خانوادگی: محمد بنیادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی ارشد تغذیه طیور
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • ریاست دانشکده کشاورزی (1402 - 1404)
 • مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملایر (1397 - 1401)
 • مدیر گروه علوم دامی (1393 - 1397)
 • مدیر اموزش های مجازی (1392 - 1393)
بیشتر

گالری تصاویر

فارم فارم 2