08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
study on Structural and Magnetic properties of Spinel M-Ferrite [M = Fe; Zn] Nanoparticles prepared by a thermal treatment method
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
M-ferrite [M = Fe; Zn], nanoparticle, structure, magnetization.
سال
2018
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

Spinel M-ferrite [M = Fe; Zn] nanoparticles were synthesized at 773K temperatures by a thermal treatment method. X-Ray Diffractometer (XRD) and Vibration Sample Magnetometer (VSM) were employed to characterize the crystal structure, particle size, and magnetic behavior of the prepared samples, respectively. From the XRD data analysis, M-ferrite particles exhibited a single phase in spinel structure. The particle size of the M-ferrites particles varied with M, whereas the Zn larger than Fe. Magnetic properties were demonstrated by a vibrating sample magnetometer (VSM), which displayed that the M-ferrite exhibited different types of magnetic behavior, zinc ferrite nanoparticles showed a super-paramagnetic behavior and iron ferrite nanoparticles showed ferromagnetic behaviors. the saturation magnetization (Ms) values of the M-ferrite nanoparticles for M = Fe and Zn are of about 2.885 and 3.279 emu/g, The lattice parameter of the M-ferrite nanoparticles varied with M types with the larger value for M = Zn originated from the Zn2+ ionic radii. The saturation magnetization value of the M-ferrite nanoparticles was contributed by the M ion and particle size.