گروه دروس عمومی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه دروس عمومی

محمد  دشتي
گروه دروس عمومي
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: علوم سياسي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mohammaddashti77@gmail.com