گروه مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر

حميدرضا  افتخاري
گروه مهندسي كامپيوتر
دانشكده فني مهندسي
تخصص: مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hreftekhari@gmail.com
داور  گيوكي
گروه مهندسي كامپيوتر
دانشكده فني مهندسي
تخصص: كامپيوتر
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: davood.giveki@gmail.com