21 آذر 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دمای محیط بر گاف نواری انرژی نانوذرات سلنیدروی هم آلاییده با مس و منگنز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات سلنیدروی هم آلاییده با مس و منگنز
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این کار، نانوبلورهای نیمرسانای سلنیدروی با استفاده از روش هیدروترمال و تابش امواج مایکروویو سنتز شده اند. در این روش برای تهیه منبع یون سلنیوم، سدیم بوروهیدرید و پودر سلنیوم در آب دیونیزه حل شدند. این محلول به منبع یون روی در حضور تیوگلیکولیک اسید (TGA) و سدیم هیدروکسید (NaOH) تزریق می شود. برای بررسی تاثیر یون های فلزات واسطه به عنوان ناخالصی، منگنز و سولفات مس به ترتیب به عنوان منابع یون های منگنز و مس استفاده شدند. پس از اتمام مراحل هسته-زایی و تشکیل نانوذرات، محلول نهایی به مدت 6 دقیقه در معرض تابش امواج مایکروویو قرار داده شده و طیف های فرابنفش-مرئی در دماهای محیطی مختلف گرفته شدند. گاف انرژی نمونه ها در دماهای محیطی مختلف به روش دقیق مشتق انطباق طیف جذبی (DASF) بدست آمد، که نشان دهنده ماهیت نیمرسانایی و روند کاهشی گاف انرژی با افزایش دمای نمونه ها می باشد. علاوه براین، با تعیین وابستگی دمایی گاف انرژی نمونه ها، گاف انرژی آنها در صفر مطلق برازش شد تا اطلاعات نوری نمونه ها کاملتر گردد. در دماهای همچنین ساختار نانوبلورها از نتایج پراش پرتو X تعیین شدند.