06 اسفند 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرpH وناخالصی مس برگاف انرژی وانرژی اورباخ نانوذرات سلنیدروی سنتز شده درمحیط آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
pH
سال 1396
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات ZnSe به روش آبی با pH های مختلف سنتز شده است. مواد اولیه به کارگرفته شده پودر سلنیوم، استات روی، محلول سدیم هیدروکسید (NaOH: به عنوان تنظیم کننده pH) و تیوگلیکولیک اسید ( :TGA به عنوان عامل پوششی و مانع از کلوخه ای شدن ذرات) می باشند. نتایج XRD تشکیل نانوذرات را با اندازه در حدود nm 94/1-5/1 نشان می دهد. با توجه به آنالیز طیف فرابنفش – مرئی، گاف انرژی نانوذرات در گستره eV (720/3-350/3) بسته به مقدار pH و ناخالصی مس تعیین شد، که نشان دهنده کاهش گاف انرژی با افزایش pH و درصد ناخالصی مس می باشد (به استثنای pH=12.2). با روش مشتق انطباق طیف جذبی مقدار دقیق گاف انرژی نانوذرات تخمین می یابد. اهداف دیگر این پژوهش به دست آوردن شاخص گذار نوری (m)، انرژی اورباخ (Etail)، ثابت دی الکتریک (ε)، و ضریب شکست (n) می باشد.