21 آذر 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
آلاییدن نانوذرات ZnSe با یون های مس و بررسی اثر تغییر درصد آن و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آن ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نقاط کوانتومی، سلنید روی، آلاییدگی، نورتابی، مس
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این مقاله نانوذرات سلنیدروی (ZnSe) به روش سریع و کم هزینه ی شیمیایی و تابش امواج الکترومغناطیسی (گستره ی مایکروویو) ساخته و رشد داده شده اند. ناخالص سازی نانوذرات یا آلایش یکی از راه های ایجاد تغییر در ویژگی های نانوذرات است و با مهندسی کردن آن می توان خواص مورد نیاز به منظور استفاده خاص را جامه ی عمل پوشاند. در اینجا، نانوذرات از واکنش بین یون سلنیوم و یون روی در حضور تیو-گلوکولیک اسید ساخته و پس از انجام واکنش، به منظور مشخصه یابی آنالیزهای پراش پرتو ایکس، ماوراءبنفش-مرئی و نیز آنالیز نورتابی روی نانوذرات انجام گرفته است. حضور یون های مس به جای یون های روی در شبکه ZnSe نتایج قابل توجهی در پی داشته است به گونه ای که نورتابی نانوذرات که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است با جابجایی به سمت طول موج های بزرگتر قابلیت موارد استفاده ی جدید پیدا کرده اند.