07 اسفند 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
رهیافت ویلیامسون- هال در تخمین کرنش شبکه ای و اندازه نانو بلورها در نانو فازهای شیشه- سرامیکهای Ag2O-TeO2-V2O5
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شیشه سرامیک
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در کار حاضر، شیشه های اکسیدی سه مؤلفه ایxAg2O-40TeO2-(60-x)V2O5 با درصدهای مولی x=0,10,20,30,40,50 با روش استاندارد فرونشانی سریع مذاب ساخته شده اند. سپس نمونه های تهیه شده تحت عملیات بازپخت قرار گرفته و به شیشه-سرامیک تبدیل شدند. جهت عملیات باز پخت، نمونه ها ابتدا به مدت یک ساعت به دمای بلورینگی(TCr) رسیده اند و سپس به مدت سه ساعت در آن دما نگه داشته می شوند؛ در پایان عملیات حرارتی، به مدت 24 ساعت به آرامی خنک شدند. برای تعیین اندازه نانو بلورها و کرنش شبکه ای نمونه های حاصل، از رهیافت ویلیامسون - هال استفاده شده است. در بین نمونه ها، نمونه باx =40دارای کمترین کرنش و نمونه x=30 دارای کمترین اندازه نانو بلورها است.