21 آذر 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی فریتهای کلسیم و کبالت به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عملیات گرمایی، خواص ساختاری، خواص مغناطیسی، فریت کلسیم، فریت کبالت
سال 1300
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این پژوهش نانو فریتهای کلسیم و کبالت روش عملیات گرمایی سنتز شد. مشخصات ساختاری و مغناطیسی نمونهها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) و دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) تعیین گردید. نتایج حاصل از (XRD) حضور فازهای فریت کلسیم با ساختار ارتورومبیک و برای فریت کبالت ساختار اسپینل مکعبی را تایید کرد. متوسط اندازه 3 نانومتر تخمین زده شد. نتایج حاصل از .. ذرات فریت کلسیم و فریت کبالت با استفاده از رابطه شرر به ترتیب 32.2 و 1 (VSM) نشان داد مغناطش اشباع فریت کبالت بیشتر از فریت کلسیم است.