21 آذر 1402
جمال سروش

جمال سروش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی-حکمت متعالیه
تلفن: 08133339880-4
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی راهکارهای مواجهه با مفاسد و رذائل اخلاقی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیانیه گام دوم، رذایل و مفاسد اخلاقی، آسیب های اجتماعی، اخلاق ارسطویی، مکارم اخلاق، توحید و اخلاص
سال 1400
پژوهشگران جمال سروش ، سید مرتضی هنرمند

چکیده

گسترش معنویت و اخلاق به معنای برجسته کردن ارزش های معنوی و فضائل اخلاقی در جامعه و تلاش برای تحقق آن به عنوان وظیفه ای همگانی در بیانیه گام دوم مورد تأکید قرار گرفته است. وجود رذائل و مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی، سمّ مهلک خودسازی و تمدن سازی در فصل جدید زندگی و تمدن نوین اسلامی به شمارمی رود؛ ازاین رو ضروری به نظرمی رسد که جهت تثبیت و گسترش فضائل و رفع و دفع رذائل اخلاقی در همه ابعاد، به بررسی راهکارها و در نهایت دستیابی به راهکار موفق و عملی در جهت نیل به هدف مذکور بپردازیم. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی سه راهکار موجود یعنی راهکار فلاسفه یونان، راهکار انبیاء و راهکار قرآن کریم بررسی و نقدشده است و در نهایت با ابداع راهکار و شیوه ای نو به نام «اخلاق متعالیه» برای درمان و مواجهه با رذائل اخلاقی با سه ویژگی دست یافته ایم؛ یکم: تکامل یافته سه راهکار فوق است؛ دوم:توانایی و سطوح معرفتی افراد در آن لحاظ شده است؛ سوم: در آن از حداکثر ظرفیت ها برای تکامل افراد جامعه و نیز برای مواجهه با مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی استفاده شده است.