21 آذر 1402
جمال سروش

جمال سروش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی-حکمت متعالیه
تلفن: 08133339880-4
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اصالت سلامت روح در تزاحم با سلامت جسم در قرآن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اصالت، سلامت روح، سلامت جسم، تزاحم، قرآن
سال 1396
پژوهشگران جمال سروش

چکیده

یکی از مسائل مهم در امر سلامت بررسی نسبت سلامت جسم و سلامت روح و وظیفه انسان در هنگام تزاحم آن دو است. چه نسبتی بین سلامت جسم و سلامت روح وجود دارد؟ در صورت تزاحم بین این دو سلامت وظیفه انسان چیست؟ ممکن است هر دو سلامت تؤمان برای انسان حاصل شود و ممکن است هر دو حاصل نشوند و ممکن است یکی حاصل و دیگری غیر حاصل باشد. در فرض تزاحم سلامت جسم و سلامت روح، حق تقدم بر اساس آموزه های قرآنی سلامت روح است. در نگاه توحیدی سلامت جسم و روح مانند هر امر دیگری در عین اینکه به اختیار انسان بستگی دارد، معلول اراده الهی نیز هست. با چنین نگاهی انسان با آرامش و بدون دغدغه و نگرانی وظیفه خود را انجام داده و خدا نیز بهترین نتیجه را برایش مقدر می کند.