01 مهر 1402
محمد عبدلي

محمد عبدلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نباتات
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اصلاح نباتات (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات (1379 - 1382)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
مقاله ارائه‌شده
1
موسی رسولی، معصومه ملکی، محمد عبدلی، مجید رستمی (1401) بررسي تنوع برخي خصوصيات فنولوژيك و مورفولوژيك در ارقام و ژنوتيپ‎هاي انگور (Vitis vinifera L.) استان خوزستان بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
2
محمد عبدلی، مهدی قبولی (1400) تاثير عصاره كشت قارچ Piriformospora indica بر القاي ريشه نابجا در سرخارگل همایش ملی گیاهان دارویی، دانش سنتی و توسعه پایدار، ایران¡ کرمان
3
محمد عبدلی، مهدی قبولی (1400) تاثير عصاره كشت و هموژنايت سلولي قارچ Piriformospora indicaبر تركيبات اصلي اسانس بادرنجبويه اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
4
محمد عبدلی (1400) اندازه گيري ميزان فنل و فلاونوئيد در كالوس هاي حاصل از گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
5
محمد عبدلی (1399) تاثير تيمارهاي هورموني بر درصد القا كالوس در گياه دارويي بادرشبويه (Dracocephalum moldavica L.) ششمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی، گرجستان¡ تفلیس
6
محمد عبدلی، آرش بابایی (1398) اثر تنظيم كننده هاي رشد بر القاي ريشه نابجا در گياه دارويي سرخارگل (.Echinacea purpurea L) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ اهواز
7
محمد عبدلی (1398) تاثير محلول پاشي اسيد ساليسيليك و عصاره مخمر بر رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه دارويي بادرنجبويه شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ اهواز
8
محمد عبدلی، آرش بابایی (1398) اثر نيترات آمونيم بر القاي ريشه نابجا در گياه دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea L.) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
9
محمد عبدلی (1398) بهبود توليد ماده موثره اسيد كلروژنيك در گياه دارويي سرخارگل تحت تاثير عصاره مخمر یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
10
محمد عبدلی (1397) تاثير عصاره مخمر بر توليد اسيد شيكوريك در گياه دارويي سرخارگل دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی، ایران¡ مشهد
11
محمد عبدلی، آرش بابایی (1396) تاثير نوع ريزنمونه و غلظت نفتالين استيك اسيد بر القاي ريشه نابجا در سرخارگل کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی، ایران¡ مشهد
12
محمد عبدلی، مجید رستمی (1396) برهمكنش تنش شوري و محلول پاشي نانوكودها بر رنگيزه هاي فتوسنتزي گياه دارويي كاسني پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
13
محمد عبدلی، مجید رستمی (1396) اثر محركهاي رشدي و نانوكودها بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي گياه دارويي بادرشبو دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
14
موسی رسولی، محمد عبدلی (1394) اثر محيط كشت و ژنوتيپ بر رشد جنين ارقام بادام در كشت درون شيشه اي نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی (1399 - ادامه دارد)
  • معاون دانشجویی (1397 - 1398)
  • مدیر امور دانشجویی (1392 - 1397)
بیشتر