06 اسفند 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تجربی و عددی رفتار لایه پوششی پلی یورا در پا نل های فلزی سرامیکی تحت بارگذاری دینامیکی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ضربه، سرعت بالا، پلی یورا، بارگذاری دینامیکی
سال 1400
پژوهشگران مهدی کاظمی(استاد راهنما)

چکیده

در سال های اخیر، استفاده از صفحات فلزی - سرامیکی درصنایع هوافضا، نظامی ، کشتیرانی و خودروسازی گسترش زیادی داشته است . این صفحات که به خاطر سبکی و استحکام معمولا ازجنس آلیاژهای فولاد یا آلومینیوم در کنار سرامیک ها هستند، در بدنه تانک ها، هواپیما، کشتی و خودرو به کار میروند. همچنین ضخامت های مختلف پوشش های پلی یورا توانایی خوبی در جذب انرژی و متعاقباً در کاهش سرعت باقیمانده گلوله ها را نشان می دهد .در این پژوهش اثر تغییرات ضخامت لایه های سرامیک،پلی یورا و آلومینیوم در کاهش سرعت و جذب انرژی مورد بررسی قرار گرفته است.هندسه سازه مورد بررسی یک مقطع مربعی با ضخامت 12 میلی متر است که تحت بارگذاری دینامیکی قرار می گیرد و ضخامت لایه های تشکیل دهنده در 19 حالت به عنوان متغیر ورودی تعریف شده است.شبیه سازی نمونه ها به روش اجزای محدود و توسط نرم افزار آباکوس(ABABQUS) انجام شده است.همچنین به منظور اطمینان از شبیه سازی ها،نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی یک مقاله مقایسه و صحت نتایج مورد تایید واقع شد. با تحلیل روند سرعت باقیمانده ،یک نمونه بهینه انتخاب شد و از همان نمونه برای انجام آزمایش تجربی استفاده گردید.نتایج نشان داد که این نمونه بهینه حدود 94 درصد سرعت اولیه را کاهش داده و بیشترین مقدار جذب انرژی را دارا می باشد.