21 آذر 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی و برآورد نیروی برخورد بر ورق مدرج تابعی FGM
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماده مدرج تابعی، برخورد سرعت پایین، ورق ضخیم، اجزا محدود.
سال 1400
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

مواد مدرج تابعی (FGM) به دلیل خواص فوق العاده خود به عنوان موادی قابل قبول برای کاربردهای پیشرفته مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند، استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، وزن پایین، مقاومت مناسب در برابر حرارت و سختی بالای از ویژگی های مورد نظر و قابل توجه این مواد می-باشند. در پژوهش حاضر پاسخ سازه ساخته شده از FGM در برابر برخورد سرعت پایین مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامتر نیروی تماسی به صورت تاریخچه زمانی به واسطه قانون تماس هرتز اصلاح شده و قانون توانی موجود در ورق ساخته شده از FGM متشکل از دو ماده آلومینیوم و زیرکونیا حاصل و بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل مشخص گردید که با استفاده از یک FGM با شاخص مدرج مختص به خود، مقدار نیروی تماسی با افزایش میزان زاویه پیچش افزایش می یابد. با افزایش میزان زاویه برخورد مشاهده شد که پیک نیروی تماسی کاهش خواهد یافت و این کاهش تدریجی ادامه خواهد یافت و کمترین میزان نیروی تماسی در ماکزیمم زاویه برخورد (75 درجه) روی داد.