01 مهر 1402
مهدي كاظمي

مهدی کاظمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی واکنش صفحات V شکل به بارگذاری انفجاری موضعی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی عددی، تغییر شکل غیر الاستیک، مواد منفجره، آباکوس
سال 1398
پژوهشگران مهدی کاظمی

چکیده

در این تحقیق نتایج تجربی و شبیه سازی عددی صفحات V شکل با زاویه 120 درجه که در معرض بار انفجاری موضعی قرار می گیرد، بررسی شده است. طراحی و تحلیل مدل های عددی، با استفاده از نرم افزار آباکوس انجام شده است و با آزمایش های تجربی اعتبارسنجی شدند .نمونه های ساخته شده از ورق فولادی Domex 700می باشند که با مساحت ثابت 300×300 میلی متر و با ضخامت 2 میلی متر به صورت پایه ساخته شده اند .توده های مختلف مواد منفجره برای مشاهده کردن نتایج تغییر شکل غیر الاستیک ورق استفاده می شوند. روند کلی افزایش و کاهش انحراف نقطه میانی با افزایش و کاهش جرم مواد منفجره در فاصله انفجاری ثابت مشاهده شد. با توجه به تحلیل مدل های مختلف در نرم افزار آباکوس، مشاهده شد که تغییر ضخامت و تقویت ورق در نقطه های میانی ورق V شکل ضمن افزایش ناچیز جرم ورق، جابجایی نقطه میانی را بهبود می بخشد.