30 فروردین 1403
سيد مرتضي هنرمند

سید مرتضی هنرمند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: قم خ شهداد ک ممتاز ک 7 ک 24 پ21
تحصیلات: دکترای تخصصی / معارف-فقه و اصول
تلفن: 09102040091
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
غایت شناسی آیات اقتصادی قرآن کریم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
غایت آیات اقتصادی قرآن کریم، تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، نظام ارزشی اقتصاد اسلامی
سال 1400
مجله آموزه های اقتصاد اسلامی
پژوهشگران سید مرتضی هنرمند

چکیده

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن به طور عام ثروت است, همچون آیات دیگر دارای غایت, غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دست یابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است؛ یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیافتن به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است. در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی(توصیفی- تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن, غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده استخراج و تبیین شده است.