01 مهر 1402
محمد رضايي

محمد رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان همدان- دانشگاه ملایر- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم- اتاق 12
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از روش کوادراتیک در مدلسازی وارون دوبعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبودیافته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مسئله وارون; روش کوادراتیک; گرانی سنجی; ذخیره سولفیدی; سن نیکلاس; مکزیک
سال 1399
مجله روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
پژوهشگران محمد رضایی

چکیده

وارون سازی داده های گرانی یکی از مهم ترین گام ها در تفسیر این داده ها است. هدف از این کار تخمین توزیع چگالی مدل ناشناخته زیر سطحی از طریق داده های اندازه گیری شده در سطح زمین است. مشکل اصلی در وارون سازی داده های حاصل از عملیات گرانی سنجی، عدم یکتایی جواب ناشی از وارون سازی داده های ژئوفیزیکی است. وارون سازی خطی داده های گرانی سنجی مسئله ای کم تعیین شده و بد حالت است. تعیین پارامتر منظم سازی بهینه در وارون سازی داده های گرانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از این روش ها، روش اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته (GCV) است. در این پژوهش از روش برنامه نویسی درجه دو (روش کوادراتیک) به عنوان یک روش بهینه سازی استفاده شده است. این روش دارای سه الگوریتم، منطقه اعتماد، نقطه داخلی و مجموعه فعال است. این سه الگوریتم از نظر مدت زمان اجرای وارون سازی و همچنین میزان پایداری هر یک از این الگوریتم ها در مقابل نوفه بررسی خواهند شد. به منظور اعتبارسنجی روش ارائه شده، از داده های گرانی حاصل از دو مدل مصنوعی و داده های گرانی ذخیره سولفیدی سن نیکلاس واقع در کشور مکزیک استفاده شد.