07 اسفند 1402
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای حرفه‌ای بیومکانیک ورزشی (1391 - 1395)
  • فوق لیسانس بیومکانیک ورزشی (1387 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بیومکانیک آسیب رباط متقاطع قدامی
  • بیومکانیک راه رفتن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
یاسین حسینی (1399) مولفه هاي نيروهاي عكسالعمل زمين در افرادي با عارضه اسپرين مچ پا حين دويدن علوم پیراپزشکی و توانبخشی: 2; 76-86
10
11
یاسین حسینی (1399) Lower limb muscle activity and coordination during running in persons with reconstructed anterior cruciate ligament پژوهش توانبخشی در پرستاری: 6; 62-69
12
13
yasin hoseini (2020) The effect of using air brace on the ground reaction force component in people with ankle sprain Journal of Advanced Sport Technology: 3; 176-184
14
15
16
17
18
یاسین حسینی (1394) اثر كفي طبي بر نيروي هاي عكس العمل زمين، ايمپالس و ميزان بار وارد شده هنگام فرود تك پا مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 20; 85-96
19
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته