20 مرداد 1399
امين ترنجيان

امین ترنجیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب
تلفن: 08133339841- داخلی 493
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی روش های معین و زمین آمار در منطقه ای کردن بارش فصلی در استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توابع پایه شعاعی، چندجمله ای موضعی، زمین آمار، فاصله معکوس، کریجینگ
سال 1396
مجله دانش آب و خاک
پژوهشگران امین ترنجیان

چکیده

اطلاعات بارندگی در هر منطقه نقش مهمی در مطالعات منابع آب و منابع طبیعی ایفا می­کند. با توجه به تغییرات زیاد توزیع مکانی و زمانی بارش در مناطق خشک و نیمه­خشک، منطقه ای کردن بارش ضروری می باشد. یکی از روش های منطقه ای کردن بارش استفاده از روش های معین و زمین آمار می باشد. در این پژوهش، روش های فاصله معکوس، چندجمله ای موضعی، توابع پایه شعاعی، کریجینگ ساده و کریجینگ معمولی با مدل های مختلف، جهت منطقه ای نمودن بارش فصلی استان همدان با استفاده از آمار بارندگی 20 ایستگاه سازمان هواشناسی و وزارت نیرو با دوره زمانی 10 ساله (1381-1390) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به­منظور ارزیابی کارایی روش های مورد بررسی، از روش اعتبارسنجی متقابل و معیارهای ارزیابی میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربع خطا و انحراف استاندارد عمومی استفاده گردید. نتایج نشان داد، روش توابع پایه شعاعی با مدل نواری کم ضخامت برای فصل پائیز، روش فاصله معکوس برای فصل زمستان و بهار و روش توابع پایه شعاعی با مدل نواری کاملا مرتب شده برای فصل تابستان، مناسب­ترین روش­ها برای منطقه ای کردن بارش فصلی استان همدان می باشند.