20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر زمان تابش بر ویژگی های نوری نقاط کوانتومی ZnSe هم آلاییده با Mn و Cu، رشد یافته توسط تابش مایکروویو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ZnSe
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

دراین پژوهش، به منظور سنتز نقاط کوانتومی سلنیدروی، پودرهای سلنیوم و سدیم بوروهیدرید به عنوان مواد اولیه ی تهیه منبع یون سلنیوم، استات روی به عنوان منبع یون های روی و منگنز و سولفات مس به ترتیب به عنوان منابع یون های منگنز و مس مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین محلول های هیدروکسید سدیم(NaOH)و تیوگلیکولیک اسید(TGA) به ترتیب جهت تنظیم pH نمونه و به عنوان عامل پوششی جهت کنترل اندازه نانوذرات استفاده شده است. پس از سنتز نانوبلورهای نیمرسانای ZnSe به روش آبی، رشد نانوبلورها توسط تابش امواج مایکروویو با توان 1000 وات در مدت زمان های متفاوت تابش (0 تا 6 دقیقه) انجام شد. همچنین جهت بررسی خواص نوری و مورفولوژی نانوذرات از آنالیزهای UV-Visible، XRD و آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)استفاده شده است. طیف جذبی فرابنفش-مرئی نمونه ها نشان می دهد که افزایش زمان تابش مایکروویو منجر به جابه جایی لبه جذب به سمت طول موج های قرمز می شود. با روش مشتق انطباق طیف جذبی مقدار دقیق گاف انرژی نانوذرات تخمین می یابد( eV 556/3-508/3). اندازه نانوبلورهای سنتز شده بسته به مدت زمان پرتودهی مایکروویو در بازه682/1 تا 731/1 نانومتر بود. نتایج این پژوهش همچنین تاکید می کند که برای این نانوذرات، پذیرفتاری نوری غیرخطی با گاف انرژی رابطه عکس دارد و با افزایش زمان تابش مایکروویو افزایش می یابد. اهداف دیگر این پژوهش بدست آوردن شاخص گذار نوری(m)،انرژی اورباخ(ETail)، ثابت دی الکتریک(ɛ)و ضریب شکست(n) می باشند.