20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین اندازه بلورک و کرنش شبکه‎ای نانو ذرات ZnSe سنتز شده در pHها و زمان‏های مختلف تابش مایکروویو به روش هالدر-واگنر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رنش شبکه‎ای نانو ذرات ZnSe
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این پژوهش، نانوبلورهای نیمرسانای سلنیدروی (ZnSe ) با استفاده از روش آبی سنتز و توسط تابش امواج مایکروویو رشد یافته‏اند. مواد اولیه به کارگرفته شده پودر سلنیوم، استات روی، محلول سدیم هیدروکسید : NaOH)به عنوان تنظیم کننده (pH و تیوگلیکولیک اسید ( :TGAبه عنوان عامل پوششی و مانع از کلوخه‏ای شدن ذرات) می‎باشند. در این پژوهش، برای نمونه‏های سنتز شده در pHهای مختلف و در دو زمان صفر و شش دقیقه تابش مایکروویو، مشخصه‎هایی مانند اندازه نانو بلورک (D) و کرنش شبکه‏ای (ε ) به کمک رهیافت هالدر-واگنر مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند که نمونه با 2/11pH = دارای بهترین کیفیت بلوری می‏باشد.