20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مدت زمان تابش مایکروویو بر رشد نانوبلورهای سلنیدروی و خواص نوری آن ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ZnSe
سال 1396
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این پژوهش، نانوبلور های نیمرسانای سلنیدروی(ZnSe) با استفاده از روش هیدروترمال و تابش امواج مایکروویو سنتز شده اند. در روش هیدروترمال برای تهیه ی منبع یون سلنیوم، سدیم بروهیدرید (NaBH4) و پودر سلنیوم در آب دو بار یونیزه حل شدند، این محلول به منبع یون روی در حضور تیوگلیکولیک اسید(TGA) به عنوان عامل پوششی، تزریق می شود. رشد نانوبلورها طی تابش امواج مایکروویو با توان 1000وات و مدت زما ن های متفاوت تابش انجام شده است. طیف جذبی فرابنفش - مرئی نمونه ها نشان می دهد که افزایش زمان تابش مایکروویو منجر به جابه جایی لیه ی جذب به سمت طول موج های قرمز می شود. اندازه و ساختار نانوبلورها از روش پراش پرتو X تعیین شدند. اندازه ی نانوبلور ها سنتز شده بسته به مدت زمان پرتودهی مایکروویو، در بازه ی 54/1 - 74/1 نانومتر بود. همچنین گاف انرژی، انرژی اورباخ، و نوع گذار نوری نمونه ها تعیین شده است.