20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
پذیرفتاری نوری غیر خطی مرتبه سوم (χ(3)) نانوذرات ZnSe:Cu
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پذیرفتاری نوری غیر خطی،نانوذرات ZnSe:Cu
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در کار حاضر، نانوذرات ZnSe و ZnSe:Cu با درصدهای مختلف ناخالصی مس به روش آبی سنتز شده و بر اساس داده های مطالعات پیشین در خصوص مشخصه یابی های نوری و ساختاری آن ها، به تعیین و تحلیل پذیرفتاری نوری غیر خطی آن ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می دارد که این نانوذرات پتانسیل بالایی جهت کاربردهای اپتیکی و اپتوالکترونیکی دارند و از این میان نمونه دارای %5/1 ناخالصی به علت داشتن بالاترین χ(3) ، بهترین گزینه برای کاربردهای اپتیکی است. نتایج این پژوهش همچنین تأکید می کند که برای این نانوذرات، پذیرفتاری نوری غیر خطی با گاف انرژی رابطه عکس دارد و با افزایش درصد ناخالصی مس، افزایش می یابد.