20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین اندازه بلورک، کرنش شبکه ای و چگالی دررفتگی نانوبلور های ZnSe آلائیده به مس توسط تحلیل قله های پراش پرتو ایکس تحلیل قلههای پراش پرتو ایکس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلنید روی
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

چکیده با استفاده از روش هیدروترمال و تابش امواج مایکروویو سنتز شدهاند. در روش هیدروترمال برای تهیهی منبع یون سلنیوم، ZnSe در این مطالعه، نانوبلورهای نیمرسانای به عنوان عامل پوششی ) TGA( و پودر سلنیوم در آب دو بار یونیزه حل شدند، این محلول به منبع یون روی در حضور تیوگلیکولیک اسید ) NaBH سدیم بوروهیدرید )4 و مانع کلوخه شدن ذرات، تزریق میشود. رشد نانوبلورها طی تابش امواج مایکروویو با توان 1000 وات و مدت زمانهای متفاوت تابش انجام شده است. برای تعیین اندازه نانوبلورها و کرنش شبکهای نمونه های حاصل، از رهیافت شرر و ویلیامسون-هال استفاده شده است. اندازهی نانوبلورهای سنتز شده بسته به مدت زمان پرتودهی مایکروویو، 1 نانومتر بود . رهیافت ویلیامسون-هال، نتایج دقیقتری را برای ملاحظات ساختاری نظیر کرنش و چگالی دررفتگی شبکهای ارائه می دهد. /54 -1/ در بازهی 74