20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین انرژی فعالسازی بلورینگی بر مبنای فرمولبندیهای اوزاوا و کیسینجر و پایداری گرمایی شیشه های V2O5-NiO- TeO2 توسط گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بلورینگی
سال 1399
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در کار پژوهشی حاضر، ترکیبات توده ای آمورف (60-x)V2O5-xNiO-40TeO2 با درصدهای مولی مختلف 0≤x≤20، با روش معروف فرونشانی سریع مذاب ساخته شدند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای این نمونه ها در نرخ های گرمایش مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا بینش عمیقتری در مورد پایداری گرمایی، تمایل به شیشه ای شدن و سایر ویژگی های کالریمتری آنها حاصل شود. دماهای مشخصه ی گذار شیشه ای(Tg)، دمای شروع بلورینگی(Tx) و دمای بلورینگی(Tcr) در نرخ های گرمایش مختلف تعیین شده اند، تا با استفاده از آنها انرژی فعالسازی بلورینگی(Ec) نمونه ها با استفاده از مدلهای اوزاوا و کیسینجر محاسبه شود. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شیشه ی باx=10 دارای بالاترین پایداری گرمایی و تمایل به شیشه ای شدن و درنتیجه دارای مقاومت بسیار خوب در مقابل تنش های گرمایی است؛ در نمونه های مورد بررسی، روند کاهشی برای انرژی فعالسازی بلورینگی با افزایش درصد مولی اکسید نیکل مشاهده می شود، که می توان آنرا ناشی از افزایش تراکم اکسیژن های غیر پیوندی دانست.