20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوبلورهای هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS و بررسی اثر ناخالصی مس و زمان تابش مایکروویو بر خواص نوری آن ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سلنید روی
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در پژوهش حاضر، نانوبلورهای ZnSe آلاییده به مس در حضور مقادیر مختلف مس و همچنین با/بدون 6 دقیقه تابش مایکروویو با استفاده از یک رویکرد آبی-فوتوشیمیایی ساخته شدند. پس از سنتز ZnSe، محلول استات روی و Na2S2O3 به آن افزوده شد. محلول آماده شده تنها به مدت 90 دقیقه در دمای اتاق در معرض تابش UV قرار گرفت و تشکیل ZnS پیرامون هسته ZnSe صورت گرفت. بر اساس طیف سنجی نوری فرابنفش-مرئی نانوبلورهای سنتز شده، به تعیین و تحلیل ضریب شکست (n)، ثابت دی الکتریک ( ) و پذیرفتاری نوری غیر خطی (χ(3) ) آن ها پرداخته شد. نتایج بیان می دارد که این نانوبلورها پتانسیل بالایی جهت کاربردهای اپتیکی و اپتوالکترونیکی داشته و از میان آن ها، نمونه ZnSe:Cu(0.75%)@ZnS با تابش مایکروویو به مدت 6 دقیقه، به دلیل داشتن بالاترین χ(3) ، بهترین گزینه برای کاربردهای اپتیکی است. نتایج این پژوهش همچنین تأکید می کند که برای این نانوبلورها، پذیرفتاری نوری غیر خطی با گاف انرژی رابطه عکس دارد و با تشکیل پوسته ZnS روی هسته های ZnSe، افزایش می یابد.