20 بهمن 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر زمان تابش بر نورتابی نقاط کوانتومی ZnSe هم آلاییده با Mn و Cu، رشد یافته توسط تابش مایکروویو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نورتابی
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

هدف کار حاضر سنتز و رشد نقاط کوانتومیZnSe:Cu(0.1%)Mn(0.1%) با توزیع باریک و قابل تنظیم اندازه ذرات، با استفاده از روش مستقیم آبی همراه با تابش مایکرویو است. نقاط کوانتومی ZnSe هم آلاییده به مس و منگنز در حضور مرکاپتواستیک اسید(MAA:TGA) به عنوان عامل پوششی، در زمان های مختلف تابش مایکروویو(0، 1، 2، 3، 4 و 6 دقیقه) سنتز شدند؛ سپس، نقاط کوانتومی تهیه شده از نظر ساختاری(به کمک XRD,FESEM,EDX,MAP)و نورتابی(PL)، مشخصه نگاری شدند. نتایج نشان می دهد که نقاط کوانتومی سلنیدروی خالص، آلاییده به مس و هم آلاییده به مس و منگنز، از ساختار مکعبی زینک بلند مشابهی برخوردار هستند. به اختصار، نقاط کوانتومی بر پایه روی مورد مطالعه بعنوان نقاط کوانتومی نورتاب در گستره ی سبز-آبی برای توسعه ی نانو پروبها در تصویر- برداریهای زیستی مطرح می شوند.